Chị Diễm


Cảm ơn đội ngũ Nam Phương đã hỗ trợ các đơn hàng thùng carton dù có trường hợp số lượng đặt thùng rất ít, mọi trường hợp đều được nhân viên tư vấn và đưa ra phương án phù hợp, hiệu quả