In Flexo thùng carton

In flexo thùng carton

In Flexo thùng carton – Nam Phương bao bì

Giới thiệu sơ nét về máy in flexo thùng carton Máy in flexo thùng carton sử dụng phương pháp in trực tiếp do có bản in nổi, khuôn in được cấp mực nhờ trục anilox. Trục anilox là một trục kim loại, bề mặt được khắc lõm nhiều ô nhỏ (cell). Trong quá trình in, […]
Xem thêm chi tiết